|         közös bemutató           |              közös háttér        |
|     a film      |       képek a filmből     |     filmajánló      |        további infó    |
| a könyv     |    borító       |     tartalom + 1 fejezet      |       a könyv szerzői |


Gazdálkodj okosan!

A privatizáció és a közszolgáltatások politikája

Szerkesztette: Scheiring Gábor és Boda Zsolt

Kiadja: a Védegylet és az Új Mandátum Kiadó

ISBN 978-963-9609-82-2

                                                   Budapest, 2008

   Ára: 2280,-
Egészségügy, víz, energia, közlekedés: miért más egy közszolgáltatás, mint a zöldségpiac? Vajon növeli-e e szektorok piacosítása a hatékonyságot, sérül-e közben a szolidaritás és elérhetőbb lesz-e a fenntarthatóság? Milyen, itthon alig ismert nemzetközi fejlemények ösztönzik a piacosítást? Hogyan képes egy gyengülő állam gondoskodni az alapvető jogok biztosításáról? És létezik-e harmadik, negyedik, ötödik út? Kötetünk azt a munkát dokumentálja, amelyet – másokkal együtt – a Védegyletnél folytatunk a közszolgáltatások piacosításának kérdésében.  A „környezetvédelem börtönéből” kiszabadulva az ökopolitika a késő modern társadalom alapproblémáival foglalkozik. Ezek között előkelő helyen szerepel a jóléti állam válsága, az igazságosság problémája, az életesélyek egyenlő elosztásának új kihívásai – mindezt a közszolgáltatások szemünk előtt zajló átalakítása alapvetően befolyásolja. Célunk a közös kritikai gondolkodás elmélyítése, a közszolgáltatások privatizációjáról folytatott vita kimozdítása a holtpontról, valamint az ökológiai fenntarthatóság szempontjának beemelése. Reméljük, egyre többen leszünk, akik sorsunk irányítását magunk kezébe véve saját magunk kívánunk dönteni egy fenntartható és igazságos társadalom irányvonalairól.